זר לראש בלבן נקי

70

הוספת ברכה:

שיתוף

זר לראש בלבן נקי