זר לראש לבן טהור

70

הוספת ברכה:

שיתוף

זר לראש לבן טהור