יין מוגז ולדרה כשר לפסח

40

הוספת ברכה:

שיתוף
 

יין מוגז ולדרה כשר לפסח