יין לבן חצי יבש כשל"פ

59

יין לבן חצי יבש כשל"פ
הוספת ברכה:

שיתוף

יין לבן חצי יבש כשל"פ