יין אדום יבש גמלא מבית יקבי הגולן

99

יין אדום יבש גמלא מבית יקבי הגולן
הוספת ברכה:

שיתוף

יין אדום יבש גמלא מבית יקבי הגולן